ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ระดับประเทศ




    นักศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมแข่งขัน "Thailand MICE Youth Challenge 2023” โดยมี ผศ. ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ และ อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน เป็นอาจารย์ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจระดับประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งหมด 2 ทีม และได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังนี้


ทีม The fellowship of Blue ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย 
นายพิทยุตม์ จินดาพล
นายไรวินท์ ทีปะปาล
นายภูริภัทร ภัทรนภกุล
และ นายนาธาเนียล สุริวงษ์

ทีม Four musketeers ได้รับรางวัล Popular Vote ประกอบด้วย
นางสาวนรเศรษฐ์ กล้าหาญ
นางสาวขวัญฤทัย ชาวใต้
นายฉัตรมงคล หมั่นฝึกพันธ์
และ นางสาวซามีมี สาลิกา