ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว ประตู และทางลาด บริเวณอาคารสหเวชศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว ประตู และทางลาด บริเวณอาคารสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  _ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรั้ว.pdf