ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED).pdf