ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พบกับ สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 160 บูธ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 17-18 ส.ค. นี้ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้พบกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ กว่า 160 บูธ ที่จะมาร่วมออกบูธแนะแนวนำเสนอหลักสูตรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ภายในงานยังมีการบรรยายการเข้าศึกษาใน ม.อ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา การบรรยายหัวข้อ “TCAS67: กรอบเวลา และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS ผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การนำเสนอหลักสูตรจากสถาบันที่เข้าร่วม และสนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัล/ของที่ระลึกมากมาย

โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร สามารถสมัครลงทะเบียนจองบูธนิทรรศการได้ที่ https://edufair.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการได้ที่ นางสาวเนตรนภา สุทธิวิภากร โทร. 0 7428 2022 และ นางสาววิภาวรรณ วาทีกานท์ โทร. 0 7428 2038