ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. และ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย จับมือพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านฮาลาล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และก่อให้เกิดนวัตกรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่ และจัดการศึกษา วิจัยในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญ โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล และ นางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
    ในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตกลงกันที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านฮาลาลตามทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งสองฝ่าย เช่น วิทยากร สถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังจะร่วมมือกันด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่นการจัดการฝึกอบรม สัมมนา การจัดหลักสูตรการสอนเฉพาะเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางด้านฮาลาล การเงินอิสลามและด้านอื่นๆ รวมทั้งร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ด้านฮาลาลและการเงินอิสลาม อีกด้วย