ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์ PSU-EV พัฒนาต้นแบบเรือหางยาวไฟฟ้าไร้มลพิษ ลำแรกของภาคใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟื้นคืนชีวิตให้ลุ่มน้ำคลองแห-คลองอู่ตะเภา
    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-EV Development Center) ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ร่วมบูรณาการฟื้นฟูลุ่มน้ำร่วมกับเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในประเพณีถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 17 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส้นทางวัดคลองแห - วัดคูเต่า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 

                         

    โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ PSU-EV นำอุปกรณ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ติดตั้งดัดแปลงเรือหางยาวท้องถิ่นเดิมให้กลายเป็นเรือหางยาวไฟฟ้าไร้มลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมปฏิบัติบูชาและร่วมฟื้นฟูคลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    ด้าน ผศ. สาวิตร์ ตัณฑนุช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายายยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากผลการทดสอบแล่นเรือจริงในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา - ตลาดน้ำคลองแห ช่วงเวลา 15.00 -16.00 น. ด้วยแบตเตอรรี่ลิเทียม สามารถติดตั้งบนแท่นเครื่องเดิมได้ โดยไม่ต้องดัดแปลง ทำความเร็วต่อเนื่องได้ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วงจรควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่สามารถควบคุมการจ่ายพลังงานได้ต่อเนื่องในสภาพอากาศ อุณหภูมิ 32- 35 องศา ระบบอื่นๆ ให้ผลทดสอบเป็นไปตามที่ได้คำนวณออกแบบไว้ ภาพรวมการทดสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

    การดัดแปลงชุดขับเคลื่อนสำหรับเรือหางยาวในครั้งนี้ ถือเป็นเรือไฟฟ้าลำแรกในภาคใต้ โดยเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) มาเป็นเรือหางยาวไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EV) ได้สำเร็จ เป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการมุ่งไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับประชากรที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง  อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเงียบสงบในขณะที่แล่นเรือผ่านแม่น้ำด้วยชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงแต่กำจัดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเท่านั้น แต่ยังช่วยลดมลภาวะทางเสียงอีกด้วย