ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. เปิดงาน World HAPEX 2023 ชูความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทย
    สงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล เปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2566 World HAPEX 2023 ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี รศ .ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาอ์ (ขอพร) ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อํานวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขจัดปัญหาความยากจน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยและทางวิชาการ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลของชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง โดดเด่น ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล และพร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตกำลังคน และผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้าน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 (WORLD HAPEX 2023) ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาล กระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐ และผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ได้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ สามารถพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาลของตนเอง ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยและวิชาการ ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมขณะที่ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อํานวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งาน World HAPEX 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการนำเสนอบทความวิชาการนานาชาติ ด้านฮาลาล จำนวน 22 บทความงานวิจัย และบทความวิชาการจาก 10 ประเทศ การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ การแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการจากในประเทศและประเทศมุสลิมมากกว่า 200 ร้านค้า นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันขับร้องอนาชีด การแข่งขันชาชัก การแข่งขันเมนูอาหารฮาลาล และอีกมากมาย
    ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. และติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานได้ทาง Facebook : World HAPEX