ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ เซลล่า โซลูชั่น ขับเคลื่อนงานวิจัยสารสกัดไทย สู่วงการนวัตกรรมเครื่องสำอางระดับโลก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เซลล่า โซลูชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า Cella ภายใต้โครงการวิจัย พร้อมแถลงความร่วมมือพัฒนาสารสกัดไทยไปสู่วงการนวัตกรรมเครื่องสำอางระดับโลก โดยมี ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ คุณแดน วรเวช ดานุวงศ์ และคุณชัญญ์ธนันท์ คณานุรักษ์ ผู้บริหาร บริษัท เซลล่า โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องเลิศปัญญา (3409) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 66
รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลายด้านของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มาจากทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมไทยให้เกิดคุณค่าและมูลค่าสูง เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ
    คุณแดน วรเวช ดานุวงศ์ ผู้บริหาร บริษัท เซลล่า โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแนวคิดในการสรรหาสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกโดยเน้นการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนผิวหน้า เช่น ลดริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำ หน้าขาวกระจ่างใส พร้อมทั้งนำประสบการณ์ย้อนวัยบนผิวหน้าให้กับผู้ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Cella บริษัทจึงคัดสรรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เซรั่มความงามที่มีคุณภาพระดับโลก ซึ่งพบว่า งานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอบโจทย์ภารกิจนี้ จากความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านความงามร่วมกัน