ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จับมือ Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี แวมูซอ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ Prof. Dr. He Zubin อธิการบดี Guangxi Normal University และคณะ ณ Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 66
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนและพบปะอดีตผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฯ ณ ศูนย์หนังสือตู๋ซิ่ว ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนยังได้เข้าเยี่ยมชม Guangxi Normal University Press ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย และ State Key laboratory for Chemistry and Molecular Engineering of Medicine Resources (Guangxi Normal University) เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านยา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน อาทิ การจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ GXNU รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่มีร่วมกันกับคณะต่างๆ อาทิ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ Guangxi Normal University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ด้วยการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ เพื่อดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี