ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2024
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับ 901 - 950 ของโลก ซึ่งจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2024 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 จากตัวชี้วัดดังนี้


1. Academic Reputation คะแนน ร้อยละ 30


2. Employer Reputation คะแนน ร้อยละ 15


3. Citations per Faculty คะแนนร้อยละ 20


4. Faculty Student Ratio คะแนนร้อยละ 10


5. International Faculty Ratio คะแนนร้อยละ 5


6. International Student Ratio คะแนนร้อยละ 5


7. International Research Network คะแนนร้อยละ 5


8. Employment Outcomes คะแนนร้อยละ 5


9. Sustainability คะแนนร้อยละ 5


ข้อมูลอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024