ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยฯ ม.อ. ร่วมกับ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 โดยการสนับสนุนจาก TCEB และ SCEB
    สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา  หรือ SCEB เพื่อเป็นเวทีนำเสนอสินค้า บริการ นวัตกรรม และความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจด้านสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมต่อยอดและพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์


    พิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยมี รศ. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับ รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวสนับสนุนการจัดงาน นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และผู้บริหารหน่วยงานร่วมในพิธี     ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เดินหน้าขับเคลื่อนภาคใต้สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)” โดย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และ แนะนำ “ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน” โดย รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งมีการจัดบูธแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลงานนวัตกรรม การเจรจาธุรกิจ การเสวนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย