ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบท่อน้ำดับเพลิงหอพักนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบท่อน้ำดับเพลิงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ระบบท่อน้ำดับเพลิงหอพักนักศึกษา.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ระบบท่อน้ำดับเพลิงหอพักนักศึกษา.pdf