ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้าหอพักนักศึกษาอาคาร 3-4 และหลังคาคลุมทางเดินบริเวณสวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้าหอพักนักศึกษาอาคาร 3-4 และหลังคาคลุมทางเดินบริเวณสวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมหลังคาคลุม.pdf