ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 งาน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (LED).pdf