ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเกาะกลางถนนพร้อมระบบแสงสว่างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เส้นทางสายที่ 1 พื้นที่ส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเกาะกลางถนนพร้อมระบบแสงสว่างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เส้นทางสายที่ 1 พื้นที่ส่วนขยายที่ตำบลทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ร่างประกาศเชิญชวนเกาะกลางถนน.pdf
  _ร่างเอกสารประกวดเกาะกลางถนน.pdf
  _ราคากลาง แบบบก01.pdf