ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา




    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ด้านพัฒนาระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้