ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศขายทอดตลาดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขายทอดตลาดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศขายทอดตลาดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน.pdf