ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี ม.อ.
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี ม.อ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี ม.อ..pdf
  _เอกสารประกวดราคา.pdf
  _บก.06.pdf