ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรก่อนเกษียณอายุ ประจำปี 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรก่อนเกษียณอายุ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศจ้างโครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้เกษียณอายุ ปี 2566.pdf
  _เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้เกษียณ ปี 2566.pdf