ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ”
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชา “วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ” ARTIFICIAL INTELLIGENCE & SYSTEM ENGINEERING (AISE)  จำนวน 40 ที่นั่ง  เรียน 3 ปี โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50 % หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (ปริญญาโท 1 ปี) เลือกทำ Project ตามความถนัด เรียนในห้องเรียน และเรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิศวกรรมดิจิทัล และ สาขาการคอมพิวเตอร์ เรียนผ่านการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรภาคอุตสาหกรรม เทียบโอนหน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย (PSU, CMKL, KMITL, MU, CMU, KKU) และ เรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ เช่น AWS Netacad และ Azure เป็นต้น แล้วเทียบโอนหน่วยกิต

หัวข้อที่เรียน
- Autonomous vehicle
- Chat GPT / NLG
- Generative AI (AI สร้างงานศิลปะ)
- Intelligent Robot and Automation
- AI for Healthcare, Medicine, Precision Agriculture and Space

    เรียนจบแล้วสามารถปฏิบัติงานด้าน AI ENGINEER, AI DESIGNER / AI DEVELOPER, DATA ENGINEER, FULL STACK ENGINEER, BACK-END ENGINEER, DEVOPS ENGINEER, COMPUTER ENGINEER, EMBEDDED SYSTEM ENGINEER และ SYSTEM ENGINEER 

เปิดรับนักศึกษา TCAS66 รอบ 3 วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ เพียงมีคะแนน TGAT และ TPAT3 หรือมีคะแนน TGAT และ TPAT3 (วิทย์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/CoC.Admission