ข่าวชาวสงขลานครินทร์

24 เม.ย. 66 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี หยุดราชการชดเชยในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
    ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาดังกล่าว

    สำนักจุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

    ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันอีฎิ้ลฟิตริ (รายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการชดเชยในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

    ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ในวันที่ 21 เมษายน 2566 และเปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566