ข่าวชาวสงขลานครินทร์

13 พ.ค. 64 ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี หยุดราชการในวันวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
    ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาดังกล่าว

    สำนักจุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

    ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันอีฎิ้ลฟิตริ (รายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปี ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี จึงหยุดราชการในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

    ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนโรงพยาบาลทันตกรรมจะหยุดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป และคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ส่วนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จะเปิดบริการตามปกติ