ข่าวชาวสงขลานครินทร์

หอประวัติ ม.อ. เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
    หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภายในงานประกอบด้วย 2 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และ นิทรรศการ “แสงหนึ่ง…โชติช่วงในดวงใจ” 

    วันที่ 27 เมษายน 2566 จะจัดให้มีพิธีเปิดงานโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระเมตตาสู่ปวงประชา พระกัลยาณมิตราจารย์” โดย คุณเมธินทร์ ลียากาศ ดำเนินรายการ โดย คุณบัญชร วิเชียรศรีมีการถ่ายทอดออกอากาศทาง Facebook Page หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Hall of History และการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM 88