"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดงาน "คืนสู่เหย้า...ชาวสงขลานครินทร์" เฉลิมฉลอง 55 ปี PSU Forever with you : 55 ปี มีกันตลอดไป
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน "คืนสู่เหย้า...ชาวสงขลานครินทร์" PSU Forever with you : 55 ปี มีกันตลอดไป เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 13 มีนาคม 2566 โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 55 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นผศ. (พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจการและตอบแทนบุญคุณของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว การที่มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ออกไปสู่สังคมนั้น นับเป็นความภูมิใจของศิษย์เก่าที่ได้เห็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และประเทศ ในฐานะสมาคมศิษย์เก่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสงขลานครินทร์ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามถ่ายทอดความเป็นสงขลานครินทร์ นั่นคือ การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนี่ง ให้สืบทอดไปยังรุ่นต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่าตลอดไปผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกิดจากความทุ่มเท พลังกาย พลังใจ ความอุตสาหะ ของอาจารย์ บุคลากร ผู้ร่วมก่อตั้ง ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวันนี้ และมีพวกเราชาวสงขลานครินทร์ที่สามารถจะออกไปทำประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งในทุกยุค ทุกสมัย และเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคต สงขลานครินทร์ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง ในการสร้างกำลังคนศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาภาคใต้ พัฒนาประเทศไทย และมีคุณภาพระดับนานาชาติ 


ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้หล่อหลอมพวกเราให้มุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อสังคมตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” สิ่งเหล่านี้เป็นแกนกลางในความเป็นลูกสงขลานครินทร์ เป็นความมุ่งมั่นของชาวสงขลานครินทร์ ทั้งรุ่นที่ผ่านมา รุ่นปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่ารุ่นในอนาคตจะยังยึดถือปณิธานนี้อย่างมุ่งมั่นต่อไป อีกทั้งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังใจให้มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างคนดีมีคุณภาพให้กับสังคม สร้างสงขลานครินทร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า มีความหมายต่อการพัฒนาภาคใต้ พัฒนาประเทศ ด้วยคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมั่นในคุณค่าสงขลานครินทร์ ชาวสงขลานครินทร์ และการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ ประเทศ และเครือข่ายทั่วโลก และเชื่อมั่นว่าสงขลานครินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป
ภายในงานมีการรับชมวิดีทัศน์ชุดพิเศษ “ม.อ. 55 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม” และวิดิทัศน์ “ต้นกล้าสงขลานครินทร์, การแสดงประกอบเพลงมหาวิทยาลัย โดยชมรมผู้นำเชียร์, รับฟังเพลง “ม.อ. ความดีที่ยั่งยืน”, การแสดงมโนราห์ โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, พิธีแสดงความขอบคุณผู้บริจาคทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์, การแสดงดนตรี โดยวง The Old Men, การแสดงดนตรีเพลงลูกทุ่ง โดยวงลูกทุ่งทรัพย์จาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ, การแสดงดนตรีชุด “เพลงเก่าที่เราคิดถึง” โดยชมรมดนตรีสากล