ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศแผนป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED).pdf