ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต จาก “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” อยู่ในอันดับที่ 68 จาก 122 สถาบัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 73 คน ใน 11 ชนิดกีฬา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

    กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 หรือ “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 122 สถาบัน จัดการแข่งขันทั้งหมด 35 ชนิดกีฬา สัญลักษณ์การแข่งขันออกแบบเป็นรูปดอกจาน (ดอกทองกวาว) สีส้ม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี

    จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นางสาวอภิชญา องสารา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ รุ่น B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง สรุปเหรียญรางวัลของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 68 จาก 122 สถาบัน

    กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งต่อไปในปีหน้า จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 49 หรือ “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน