ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _เอกสารประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงห้องประชุม.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงห้องประชุม.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงห้องประชุม.pdf