ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตามแนวเขตที่ดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตามแนวเขตที่ดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ_ก่อสร้างรั้วตามแนวเขตที่ดิน มอ.pdf