ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. แจ้งปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต และ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย (ทุ่งใหญ่)

ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวอาจมีปัญหาระหว่างการใช้งาน
ติดต่อแจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://diis.psu.ac.th/complains