ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ ม.อ.ตรัง เล็งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4
    รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเเพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของอาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64    รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ เรื่องการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต มีความยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่     ด้าน นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการติดจากคนในครอบครัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย จังหวัดจึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารจอดรถ 10 ชั้น โรงพยาบาลตรัง โดยในวันนี้ ได้มาดูสถานที่อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อจะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดตรัง ซึ่งน่าจะรองรับผู้ป่วยได้ 120 คน