มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู จัดปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ ร่วมปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งมีคณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ดังนี้


คณะเทคนิคการแพทย์

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
 หัวข้อ Spreading peace through science and commerce in emerging economies
 โดย Dr. Sir Richard J. Roberts ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ.
 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังปาฐกถา โดยสแกน QR Code
      หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://shorturl.at/hmM47 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ
  0 7428 9103, 0 7428 9114, 08 9468 7848
  E-mail : waranphat.r@psu.ac.thคณะวิทยาศาสตร์

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
  หัวข้อ The importance of science for peace-building
  โดย Prof. Takaaki Kajita ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
  ณ ห้องประชุม L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจิตติมา โพธิ์เสนา คณะวิทยาศาสตร์
  0 7428 8008
  sci.inter@psu.ac.thคณะเภสัชศาสตร์

  วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.
 หัวข้อ Personalized medicine renovation : Are we going to cure all diseases and at what price?
  โดย Prof. Aaron Ciechanover ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี
  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนนท์ทวี ยางทอง คณะเภสัชศาสตร์
  0 7428 8821
  nonthawee.y@psu.ac.thคณะเศรษฐศาสตร์

  วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.
  หัวข้อ The prospects for global financial stability
  โดย Prof. Robert F. Engle III ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
  ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ.
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์
    รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและกิจการภายใน คณะเศรษฐศาสตร์
  0 7428 2451 หรือ 0 7428 2417
  pitchaya.b@psu.ac.thคณะแพทยศาสตร์

 วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.
  หัวข้อ The role of basic science in biotechnology
  โดย Prof. Randy W.Schekman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
  ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี คณะแพทยศาสตร์
  0 7445 1169
  inter@medicine.psu.ac.th