ประกาศรับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขที่ 1/2567( 11 เมษายน พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เลขที่ 1/2567  บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก