รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา( 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา Click