ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิ่ง ม.อ. หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมงานวิ่ง ม.อ. หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 23 ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหารายได้จัดซื้อรถพยาบาลให้กับศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเดิน–วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ทั้งชายและหญิง 
- อันดับที่ 1 ของชายทั้งหมดและหญิงทั้งหมด จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (เฉพาะนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น และคิดจากเวลา Gun Time)
- อันดับที่ 1 – 5 ของชายทั้งหมดและหญิงทั้งหมดได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมรางวัลเงินสด ดังนี้
อันดับที่ 1 เงินสด 8,000 บาท 
อันดับที่ 2 เงินสด 5,000 บาท 
อันดับที่ 3 เงินสด 3,000 บาท 
อันดับที่ 4 เงินสด 2,000 บาท 
อันดับที่ 5 เงินสด 1,000 บาท 
- เหรียญรางวัลและเสื้อ Finisher ที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย ภายในเวลา 3.30 ชั่วโมง

2. มินิมาราธอน 10.5 กม. ทั้งชายและหญิง 
- อันดับที่ 1 – 5 ชาย ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของแต่ละกลุ่มอายุ (คิดจากเวลา Chip Time)
- อันดับที่ 1 – 5 หญิง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของแต่ละกลุ่มอายุ (คิดจากเวลา Chip Time)
- เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

3. ฟันรัน 4 กม. 
- เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัยภายในเวลา 60 นาทีเส้นทางการวิ่ง
1. การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเส้นทางถนนบ้านในไร่ ถนนปุณณกัณฑ์
2. การวิ่งฟันรัน 4 กม. ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าสมัครในการเข้าร่วมการแข่งขัน
- ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) ราคา 755 บาท พร้อมเสื้อวิ่ง Warrix
- มินิมาราธอน (10.5 กม.) ราคา 555 บาท พร้อมเสื้อวิ่ง Warrix
- ฟันรัน (4 กม.) ราคา 355 พร้อมเสื้อวิ่ง Warrix
- นักเรียน/นักศึกษา (ฟันรัน) ราคา 155 บาท ได้รับเฉพาะเหรียญรางวัลที่ระลึก
- ครอบครัว (ฟันรัน) (ไม่เกิน 3 ท่าน) ราคา 755 บาท พร้อมเสื้อวิ่ง Warrix