รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ( 20 ตุลาคม พ.ศ.2566)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click