รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์( 20 ตุลาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหรทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click