"ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า 2564"( 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564)

 

 

"ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า 2564" TCEB สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงานไมซ์

 

โดยโครงการนี้จะสนับสนุนงบประมาณสูงสุด 30,000 บาท เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมพนักงาน หรือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

 

คลิก! ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่สามารถขอรับการสนันสนุน www.thaimiceconnect.com

 

ขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2564

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Thai MICE Connect โทร. 02-021-5515 LINE Official: @thaimiceconnect