ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบปัญหาการเลือกตั้งและการเมืองไทย( 8 มีนาคม พ.ศ.2562)