ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 24 เมษายน พ.ศ.2567)

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก