ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ( 22 เมษายน พ.ศ.2567)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ คลิก