ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย และโครงงาน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 11 เมษายน พ.ศ.2567)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  2 รายการ สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย และโครงงาน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก