ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 3 เมษายน พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก