ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเขย่าบ่มเพาะเลี้ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเขย่าบ่มเพาะเลี้ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก