ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้อบลมร้อน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้อบลมร้อน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก