ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับติดกล้องวิเคราะห์แปลงเกษตร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2567( 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับติดกล้องวิเคราะห์แปลงเกษตร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2567  รายละเอียด CLICK