ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2567( 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2567  รายละเอียด CLICK