ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)( 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าระบบบริหารจัดการเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คลิก