ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก