ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2567( 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณ ประจำปี 2567  รายละเอียด CLICK