ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Generator ขนาด 100 KVA อาคารศูนย์การเรียนรู้ และ ขนาด 600 KVA อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Generator ขนาด 100 KVA อาคารศูนย์การเรียนรู้ และ ขนาด 600 KVA อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก